Otvoreno pismo Višem Javnom Tužilaštvu u Novom Sadu

Standard

Otvoreno pismo Višem Javnom Tužilaštvu u Novom Sadu

V.F. Višeg Javnog Tužioca Zoranu Vučelji

Povodom predmeta broj KTVN=3/05 koje se pod tim brojem vodi u Vašem Tužilaštvu, a radi se o neospornom ubistvu mog sina vojnika-desetara 19.11.1990. god. u Somboru VP-3065. Posle 28 godina zamenik Višeg Javnog Tužilaštva Slobodan Josimović otkriva da se radi o samoubistvu iz čl. 284 stav 1 ZKP. a ne o ubistvu lica na službenoj dužnosti iz čl. 47, stav 1, KZS. koje je donelo Vojno Tužilaštvo u Beogradu čiji je predsednik bio pukovnik Nikola Petković.

Continue reading