Sokrat, Platon, Diogen

radio gornji grad

Slikovnost: Amela Hadžimejlić: Gozba sa Sokratom

Zapisi veselog filozofa rezultat je dva različita nastojanja: potpisnika kao autora teksta i grafičarke i likovne umjetnice Amele Hadžimejlić. Kada sam napisao tekst o „veselom filozofu“, zamolio sam Amelu da mi pomogne u dotjerivanju nekih vizualnih detalja, a onda je ona, kada je pročitala tekst, naslikala svoje komentare, malo po malo napravila svoju izložbu u imaginarnom prostoru, navedenim filozofima dodala njihove „jastuke“. Tako je ova knjiga postala sprega riječi i lika, teksta i oblika, ideja i portreta, kazivanje i pokazivanje, prezentiranje i reprezentiranje. Sprega mog tkanja teksta i Amelinih „slikovnih zapisa“. Tako je zapravo ova šaljiva, pomalo nadrealna „povijest filozofije“ iskazana i u slici i u riječi. Ona je dijalog dva različita načina artikuliranja i dva različita medija. Na dva različita načina ispričana ista priča. I Amelu i mene je u pričanju ove priče vodio stvaralački entuzijazam i osobni osjećaj humora. Nadamo se da…

View original post 1,503 more words

Advertisements