Samir Šestan: Kockanje na namještenom poker aparatu

Standard

Naravno, nevladine organizacije, intelektualci, politički analitičari i mediji bi, umjesto da propagiranjem izlaženja na izbore, kojim se, po presudi Evropskog suda za ljudska prava, zapravo, čini krivično djelo, ali i bez toga, saučestvuje u održanju umobolnog političkog sistema i daje legitimitet kasti ogrezloj u kriminalu, korupciji, govoru mržnje, neradu, rastrošnosti, socijalnoj neosjetljivosti(,…), mogli da propagiraju i neizlaženje na izbore, i da masovnim izražavanjem nepovjerenja u politički establišment i sistem, iznude reakciju i promjenu. Samo što je to zajeban posao, koji se ne plaća, od strane ino-donatora.

A ko će se time baviti džaba.

http://kontrapress.com/clanak.php?rub=Politika&url=Kockanje-na-namjestenom-poker-aparatu

Pater Franz Pfaner o vjeri bosanskih katolika u Boga i u rakiju

Standard

U osmansku Bosnu trapistički redovnik Franz Pfaner stigao je s nekoliko redovničke subraće 21. lipnja 1869. i taj se dan smatra utemeljenjem samostana Marija Zvijezda u Delibašinu Selu kod Banje Luke, koje će kasnije u narodu biti jednostavno preimenovano u – Trapiste. Banjalučki trapisti imaju neprocjenjive zasluge za razvoj toga kraja i za poboljšanje životnih uvjeta stanovništva. U krugu njihovoga samostana izgrađen je pravi poljoprivredno-industrijski kombinat: ciglana, kovačnica s radionicom za plugove, žitnica-silos, kamenolom, mlin, sirara, pilana, sušionica šljiva, pivara, tvornica cigle i crijepa, klaonica, mlin za mljevenje kostiju i tvornica tutkala, voćni i šumski rasadnik, tvornica sukna sa predionicom i tkaonicom, štamparija sa kartonažom i knjigovežnicom, bačvarska, stolarska i kolarska radionica. Izgradili su bolnicu, dječje sirotište, obiteljske kuće za svoje radnike, radnički azil, primali na školovanje i izučavanje zanata siromašnu djecu. Franz Pfanner otputovao je 1883. u Transvaal (Južna Afrika), gdje je osnovao samostan Marianhill po istom modelu kao banjalučki. Tamo je umro i pokopan 1909. u 84. godini života.

U pismu bratu Ivanu u matični samostan Mariawald u Njemačkoj, Pfaner piše o svojim mukama da krajiške katolike oduči od rakije.

via: http://ivanlovrenovic.com/2013/03/pater-franz-pfaner-o-ljubavi-bosanskih-katolika-prema-bogu-i-rakiji/

Continue reading