gradimir nalić, slobodan chovek

Standard


Pre republičkih izbora u decembru 2000. godine, na slavi JSO, na Aranđelovdan, 21. novembra, Gradimir Nalić – savetnik za
ljudska prava Vojislava Koštunice – vršio je smotru specijalne jedinice Državne bezbednosti u Kuli. Tada im je rekao da JSO treba da služi Koštunici jer je patriota, a ne Đinđiću jer će ih sve prodati Hagu. „Svi zajedno treba da radimo za našu stvar“, poručio im je Nalić.

Gradimir Nalic, advokat optuzenih pripadnika JSO, koji je juche uspeo da odlozi sudjenje za pobunu Crvenih beretki

Standard


Gradimir Nalič prisustvovao je slavi JSO u Kuli (21. novembra) i “Crvenim beretkama” održao govor kao budući ministar policije. Sadržaj govora, bar onako kako ga prenosi Dušan Mihajlović, ukazao je na pravce buduće politike Vojislava Koštunice: “Vlada će da proda jedinicu Hagu i zato podržite predsednika Koštunicu”.
Zatim je u javnost isplivao Nalićev “narkomanski dosije, spisi o njegovom lečenju u Centru za bolesti zavisnosti, a proverom je utvrđeno da su to originalna dokumenta”.
Predsednik SRJ je želeo da zataška kompromitujuće podatke iz Nalićevog života: “I pored toga što je Zoran Đinđić objasnio Vojislavu Koštunici zbog čega ne može da ga postavi na mesto ministra policije i dao mu dokaze za to, Koštunica je rekao: – ‘Pa dobro, kakve veze ima, sklonićemo to‘, svedoči o tome Vladimir Beba Popović.
Nalić je bio dugogodišnji službenik “BK grupe”, pa se i njegovo imenovanje može pripisati uticaju Bogoljuba Karića na Vojislava Koštunicu.
Jedan od prvih Nalićevih poverljivih zadataka bio je da održava vezu sa Radomirom Markovižem, u periodu kada je šef RDB-a bio pod zaštitom predsednika SRJ. Već krajem oktobra 2000. godine Nalić je došao kod Markovića i predstavio se kao budući ministar unutrašnjih poslova “po volji Vojislava Koštunice”. Odmah je od Markovića dobio službeno vozilo, vozača i telohranitelje i to ne iz MUP-a, jer je za to bila neophodna odluka sva tri ko-ministra unutrašnjih poslova, već iz Jedinice za specijalne operacije RDB-a.