revolutionary letters

Standard

diane di prima – revolutionary letters, 1969

there are those who can tell you
how to make molotov cocktails, flamethrowers,
bombs whatever
you might be needing
find them and learn, define
your aim clearly, choose your ammo
with that in mind

it is not a good idea to tote a gun
or knife
unless you are proficient in its use
all swords are two-edged, can be used against you
by anyone who can get ‘em away from you

it is
possible even on the east coast
to find an isolated place for target practice
success
will depend mostly on your state of mind :
meditate, pray, make love, be prepared
at any time, to die

sirija postaje nova bih

Standard

Uviđajući da je preuzimanje kontrole nad kompletnom zemljom daleka mogućnost, Assad koristi svoju vojnu superiornost da stvori homogeni dio Sirije duž obale, u velikoj mjeri nalik na ono što je Milošević učinio 1992-1995. godine, kada je stvorio današnju Republiku Srpsku u BiH, pišu autori komentara.

Prije dvadeset godina u Bosni i Hercegoivini, Jugoslovenska narodna armija (JNA) okruživala je i granatirala nesrpske regije prije nego što su paravojne jedinice poslane da odrade prljavi posao silovanja i ubijanja civilnog stanovništva.

Sirijska vojska koristi svoju artiljeriju kako bi napala pobunjene zajednice prije nego što njene Šabiha bande – od države aminovane paravojne jedinice nalik na Arkanove Tigrove iz Srbije – krenu da ubijaju žene, muškarce, djecu i starce. Uprkos što pribjegava takvoj taktici, Assad još nije uspio u transformiranju sukoba u sveobuhvatni građanski rat. Odbijajući da igraju njegovu igru, lokalni čelnici protesta uspješno su suzbili tendencije među pobunjenicima da se traži osveta.

http://balkans.aljazeera.net/makale/mediji-sirija-postaje-nova-bih