Mirko Kovač Intervju: Ne mogu se više obračunavati

Standard
Mirko KovačMirko Kovač

10.07.2011
Mirko Kovač, književnik, čije se delo baštini u svim južnoslovenskim državama, govori o svojoj istarskoj samoći i miru, o romanu-memoaru koji piše i koja je neka vrsta njegove duhovne autobiografije.

Pisac kaže da će čitaoci u ovoj knjizi pronaći jednog sasvim drugačijeg Mirka Kovača koji “neće da uvredi žive, niti da uznemiri mrtve”. Saznaćete kada ce doći u Beograd, posle punih 20 godina odsustva, koja bi mesta u tom gradu hteo ponovo da poseti. Govori o nacionalizmimau balkanskim državama, ali i o otporu vladajućim ideologijama koje su uvodile narode u rat.

Najorganizovaniji otpor, još s početka 90-tih, bio je u Srbiji, gde su se oko nekih nevladinih organizacija okupljali pojedinci koji su delovali sa antinacionalističkih pozicija. O ratovima u 90-tim, u knjizi se govori kroz sudbine njegovih prijatelja, koji su na svom izbegličkom putu svraćali u njegovu kuću u Rovinju.
Continue reading