Tagged: Helsinški odbor Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • rave 20:28 on 24/07/2013 Permalink | Reply
  Tags: , , , , Helsinški odbor, , , , ,   

  Šta onda kad leka više nema? 

  e-Book  SAVREMENICI FAŠIZMA

  „Ako još izdaleka prepoznamo zlo koje se razvija (što ume

  samo mudar čovek), ono se može brzo izlečiti. No, ako ga nismo

  prepoznali pa dozvolimo da uzme takvog maha da ga već svako

  može prepoznati, leka više nema.“ (N. Makjaveli) (More …)

  Advertisements
   
 • rave 14:45 on 05/09/2011 Permalink | Reply
  Tags: , Helsinški odbor, PORTRETI, ,   

  e-book: Slobodan Inić PORTRETI 

  Slobodan Inic PORTRETI

  Izdavač: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji.

  Za izdavača: Sonja Biserko.

  Urednik i prireņivač: Latinka Perović. Beograd

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
%d bloggers like this: